Att köpa en billig matta är inte samma sak som att köpa en matta billigt

Mångfald ger mersmak

Vår strävan är att ha ett förnämligt urval av äkta handknutna orientmattor. I huvudsak är våra mattors ursprung från Iran ofta kallade persiska mattor, men också bland annat från Anatolien dvs Turkiet, Turkmenistan, Afghanistan, Kaukasus, Kina och Indien.

Vårt sortiment av handknutna mattor består enbart av unika exemplar där alla uppvisar olika karaktär och mönstring. När man väl upptäcker det unika i ett speciellt objektet, utstrålar den en säregen känsla och atmosfär. Bland annat beror detta på hur noggrann man varit vid tillverkningen, vilken teknik man använt, valet av material och varifrån det kommer, vilken tidsperiod mattan är tillverkad och inte allra minst hur välkomponerat mönstret är.

Ute på marknaden är kvalitéerna och variationerna otaliga. Det finns både vävda och knutna mattor. När vi i denna text talar om orientmattor, är det i första hand de handknutna luggmattorna vi syftar på.

 

Våra tre huvudgrupper: nomad-, by- och ateljémattor

Bland våra klassiska orientmattor finner vi generellt tre olika grupper: nomad-, by- och ateljémattor. En avgörande skillnad mellan grupperna är av vem och var mattorna är tillverkade. Men även inom samma grupp, till och med inom samma typ särskiljer sig exemplaren från varandra i struktur och form.

Skillnaden kan exempelvis vara att en nomadmatta varit tillverkad under ganska primitiva former. Kanske vid en lägerplats under resande fot, där familjens egna material förberetts och använts i mattan. I allmänhet blir då nomadernas mattor något grövre i sin struktur än vad exempelvis de mer strukturerade och tätare ateljémattorna uppvisar.

Anledningen är att ateljémattorna ofta tillverkats under relativt strikta och organiserade miljöer med mästares kontrollerade mönster och utvalda material. Sannolikt är ateljémattans motiv både sirligare och detaljrikare, kanske med en touch av romantik. Nomadmattan däremot kan uppvisa spontanitet, naivism och en annan typ av glädje.

Bymattan blir ett mellanting av de båda andra två. Här styrs skapandet efter knytarens ärvda traditioner från både familj och plats. Dessutom spelar naturligtvis i mångt och mycket personens egna konstnärliga förutsättningar roll. Bymattorna kan fortfarande likt nomadmattorna ha en grövre karaktär med spontana mönster och vara relativt tjocka med en hög lugg. Men likväl kan de också uppvisa strukturellt, utförda både mjuka som geometriska mönster och vara tunna i lugghöjden såsom ateljémattorna. Ofta använder man inköpta garner och har tillgång till stående vävstolar i sina fasta bostäder eller i ordnade kollektiv.

 

 

Olika traditioner styr mönster och motiv, tillverkningen har sina rötter hos de olika folken. Samtidigt utvecklas och förändras färger och mönster med varje ny generation mattknytare, även om en ovan köpare inte märker det. Om man fördjupar sig inom ämnet orientaliska mattor förstår man snart att man även forskar i etnologi och historia.

En likhet mellan alla tre typer är att mattorna ofta får sitt namn efter tillverkningsorten, området eller folket vars traditioner står bakom tillverkningen.

Dessutom skall man aldrig glömma att oavsett grupp är välgjorda och fina exemplar unika konsthantverk. Dessa kommer naturligtvis därför att betinga olika värden på marknaden, vilket motsägelsefull kan innebära att en grövre nomadmatta mycket väl kan vara värd mer än en tätknuten ateljématta.

 

En fjärde grupp, och kanske ytterligare en femte

Omvärlden står ständigt i förändring och utvecklas numera snabbt. Det är förstås strålande bra när exempelvis det turkiska och iranska folkets välstånd förbättras, men samtidigt tynar den gamla genuina mattraditionen bort i dessa för oss mattintressanta länder. Därav ser vi ytterligare en dominant grupp av handknutna mattor som tar stor plats på marknaden – så kallade manufakturmattor.

Mönstermässigt en modern matta, men knuten i naturfärgat ullgarn efter genuina traditioner: Darya Collection, ca 194 x 200 cm.

Mönstermässigt en modern matta, men knuten efter gamla traditioner i handspunnet, naturfärgat ullgarn. – Darya Collection, ca 194 x 200 cm.

Till skillnad från de tre ovan nämna grupperna, bygger denna tillverkningen sällan på gamla autentiska hantverkstraditioner där kunskap gått i arv med områdets egna mönster och färger. Tillverkningen kan i stället vara näst intill industriellt uppstyrd och ofta förlagd i låglöneländer. Ändock finns där likheter då varorna fortfarande knyts för hand och att man ofta använder olika kvalitéer av naturmaterial efter beställarens specifikationer. Denna typen av tillverkning är inget nytt i sig, utan har i modern tid alltid funnits i någon form.

Utbudet är brett och kvalitetsskillnaderna stora inom hela tillverkningsprocessen. Motiven och färgvalen kan vara allt från modernt designade av exklusiva formgivare i väst, till rena kopior av klassiska orientaliska mönster hårt anpassade för att obemärkt falla in i strömlinjeformad inredning. De klassiska mönstren har därför sällan någon verklig anknytning till ursprungslandet eller dess folks traditioner, lika lite som dessa produktionerna ofta saknar anknytning till de förnämliga och gamla mattnamn de brukar uppkallas efter.

 

… den femte gruppen

Till sist vill vi nämna den stora mängd maskinmattor som produceras på flera platser i världen, exempelvis i Turkiet, Iran och Kina. Dessa tillgodoser en bred marknaden med prisbilliga avpassade varor och samtidigt kan se förvillande lika ut originalen. Men likt dåliga kvalitéer av handknutna orientmattor, kommer sällan billiga maskintillverkade mattor skapa långvariga konstnärliga känslor hos sina ägare.

 

Kvalitetsmattor – En skön investering

Den stora mängd faktorer som ligger till grund för varje handknuten orientalisk matta gör det självfallet svårt för lekmannen att avgöra vad som är vad, samtidigt föder detta fascination och mystik för vackra mattor. Vi på Arhan älskar hantverket och utstrålningen från dessa och har först och främst alltid specialiserat oss på det tre första ovan nämnda grupperna – nomad-, by- och ateljémattor.

 

Vad skall man då välja för matta?

Framför allt är det tycke och smak som skall styra valet av de mattor vi omger oss med. Om vi dessutom kan räkna in en bra kvalité på ullen, noggrann bearbetning av materialet, en gedigen knytning, samt en välgjord slutbehandling får vi en fin matta full av liv som fyller sitt rum med bibehållen spänst och skönhet i många år, oavsett om du inreder ditt hem eller arbetsplats.

Detta gör ditt val till ett långsiktigt köp och framför allt en bra investering i ditt personliga välbefinnande. Kom därför in till oss på Arhan så skall vi göra allt för att hjälpa och inspirera dig till att finna just din nästa matta.

 

Välkommen
Ali Arhan
Orientmatthandlare i femte generation

 

Läs mer: Om konsten att köpa orientaliska mattor →